Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać.” Te słowa Johna Grishama są podstawą wykonywania zawodu adwokata. Wierność tym słowom wymaga także specjalizowania się w określonej dziedzinie prawa – żaden prawnik nie jest bowiem w stanie zapewnić klientom najwyższej jakości swoich usług we wszystkich dziedzinach prawa. 

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuje się przede wszystkim obsługą w zakresie postępowań karnych, upadłościowych i cywilnych. W zakres świadczonej obsługi prawnej wchodzi doradztwo prawne, przygotowanie dokumentów oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi i szczególnymi, a także organami administracji publicznej. 

Jako adwokat reprezentuję Klientów przede wszystkich na terenie Płocka, Sierpca, Gostynina, Włocławka, Płońska, ale także – w zależności od potrzeb – w okręgu innych sądów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak chociażby w Szczecinie, czy Rzeszowie. 

Swoją przyszłość zawodową już w okresie studiów prawniczych planowałem związać z Adwokaturą Polską, w szczególności z najbliższą mi gałęzią prawa – prawem karnym. Z tego właśnie powodu, tytuł magistra prawa uzyskałem broniąc pracę pod nazwą Karnoprawne skutki posiadania narkotyków, a następnie aplikację adwokacką odbywałem pod kierownictwem wybitnego i wieloletniego praktyka prawa karnego. 

Pomoc prawną świadczę w sposób przystępny i jasny – tak, aby była ona zrozumiała dla osób, które na co dzień nie mają styczności z prawem. 

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej oraz do kontaktu.